Newcomers

RFSL
1006006_1395626070656849_659675434_n

Newcomers Västernorrland
Newcomers är ett nätverk för och med asylsökande, papperslösa och nyanlända hbtq-personer i Sverige. Gruppens medlemmar kommer från alla delar av världen och har ofta flytt förföljelse i sitt hemland på grund av sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.

Inom gruppen Newcomers kan du möta nya och gamla vänner samt lära känna det svenska hbtqi-community. Nätverket kan, om nödvändigt, hjälpa till med kontakt till RFSL’s juridiskt sakkunniga för att få råd kring sitt asylärende. Dessa personer arbetar på Förbundet i Stockholm.

Asyl och migration – RFSL förbundet
Här hittar du mer av vad RFSL erbjuder.
https://www.rfsl.se/verksamhet/asyl-och-migration/

Lokala sociala aktiviteter
RFSL Västernorrland bedriver verksamhet av sociala karaktär med och för asylsökande hbtqi-personer. Detta med stöd av Länsstyrelsen Västernorrland.

Eventuella frågor och funderingar kring våra sociala aktiviteter inom Newcomers Västernorrland, kontakta: Torbjörn Karlsson, torbjorn@vasternorrland.rfsl.se

Rådgivning i asylärende
I samband med ett asylärende kan det uppstå många olika frågor, av stor och liten betydelse. RFSL Västernorrland har ingen jurist som arbetar med dessa frågor. Vid frågor som kräver en jurists befogenheter och kunskaper kontakta vårt förbund: https://www.rfsl.se/verksamhet/asyl-och-migration/raadgivning/

För mer alldagliga frågor och rådgivning, går det bra att kontakta Robert Bylund. Robert är utbildad paralegal och har varit engagerad i föreningen under en längre tid.
I och med att hans insats görs ideellt, kan det vara svårt att komma i kontakt med honom via telefon. Skicka ett mail eller sms där du kortfattat beskriver vad du vill ha hjälp med, så återkommer han.
Kontaktperson: Robert Bylund
E-post robert@vasternorrland.rfsl.se
Mobile 070-607 61 12

Varmt välkommen!