Newcomers

RFSL

1006006_1395626070656849_659675434_nNewcomers Västernorrland
Newcomers är ett nätverk för och med asylsökande, papperslösa och nyanlända hbtq-personer i Sverige. Gruppens medlemmar kommer från alla delar av världen och har ofta flytt förföljelse i sitt hemland på grund av sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.

Inom gruppen Newcomers kan du möta nya och gamla vänner samt lära känna det svenska hbtq-community. Nätverket kan, om nödvändigt, hjälpa till med kontakt till RFSL’s juridiskt sakkunniga för att få råd kring sitt asylärende. Dessa personer arbetar på Förbundet i Stockholm.

Kontakta oss

Sociala aktiviteter
RFSL Västernorrland driver nu ett projekt för att skapa sociala aktiviteter med och för asylsökande hbtq-personer. Detta med stöd av Länsstyrelsen Västernorrland och RFSL Ungdom.

Varje tisdag klockan 17:00 genomför vi olika aktiviter, både i och utanför föreningslokalen.
Projektledare: Morgan Grafström, 0732-300 147
Ledare: Joseph Popa

Har du funderingar eller vill delta, kontakta oss!

Rådgivning i asylärende

I samband med ett asylärende kan det uppstå många olika frågor, av stor och liten betydelse. I föreningen ställer Robert Bylund sitt ideella engagemang till förfogande och svarar på frågor och bistår utifrån möjlighet vid asylfrågor. I och med att Robert gör detta på volontär basis, kan det vara svårt att komma i kontakt med honom via telefon. Skicka då ett sms där du kortfattat beskriver vad du vill ha hjälp med, så återkommer han.
Kontaktperson: Robert Bylund
E-post robert@sundsvall.rfsl.se
Mobile 070-607 61 12

Varmt välkommen!