Årsmöte 2022

Om ossRFSL

Årsmöte 2022


Lördag den 26 februari 2022 höll föreningen sitt ordinarie årsmöte.

Ett fåtal medlemmar deltog genom att komma till föreningslokalen eller via Google Meet (digitalt).
Torbjörn Karlsson, ledamot, öppnade årsmötet och efter formalia valdes Robert Bylund som mötesordförande.

Mötet gick på rekordfart och kunde efter redan 35 minuter avslutas. Styrelsen beviljade ansvarsfrihet, handlingar godkändes och det blev inga förändringar i styrelsens sammansättning.

Är det så att du önskar ta del av handlingar från årsmötet, hör då av dig till föreningen via mail eller Facebook.
E-post: info@vasternorrland.rfsl.se Facebook.com/rfsl.vasternorrland