Årsmöte 2020

Om ossRFSL

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE
Härmed kallas RFSL Västernorrlands medlemmar till årsmöte
Lördag den 22 februari 2020
Kl. 16:00 öppnar ordförande årsmötet.
RFSL, Köpmangatan 18, Sundsvall
Vi bjuder på lättare mat!
Anmäl dig via:
https://forms.gle/4Dm8sKbhJ77jgrTw9

Årsmötet sker lördag den 22 februari, klockan 16.00 i föreningslokalen.
Då det är styrelsens avsikt är att bjuda deltagande medlemmar på lättare mat, ber vi Dig att anmäla ditt deltagande senast onsdag den 19februari.
Vi ber dig även att uppge ev. matallergier och kostpreferenser. Anmäl dig via följande klickbara länk: https://forms.gle/4Dm8sKbhJ77jgrTw9

Valberedningens arbete pågår för fullt.
Har du förslag och idéer på vem/vilka som ska sitta i styrelsen? Kontakta Annelie och/eller Mattias via e-post info@sundsvall.rfsl.se

Motioner
Dessa kall vara styrelsen tillhanda senast den 25 januari. Motioner tas emot via e-post, brev eller via cafékvällarna. E-post: info@sundsvall.rfsl.se alternativt post: RFSL Västernorrland, Box 601, 851 08 Sundsvall.

Kallelse
Kallelse till årsmöte 2020 som pdf-fil.

Dagordning
Dagordning till årsmöte 2020 som pdf-fil.

Verksamhetsberättelse 2019
Verksamhetsberättelse 2019 som pdf-fil.

Efter årsmöte
Föreningen bjuder mötesdeltagare på lättare mat och dryck.
Klockan 19.00 hjälps vi åt att förbereda för melodifestivalen på storbild.

Varmt välkommen!
/Styrelsen