Utbildning

RFSL

imgpreviewUtbildningar/Föreläsningar för unga

RFSL Västernorrland har genomfört föreläsningar i skolan sedan början av 1970-talet. En föreläsning i skolan skall ses som ett komplement till skolans arbete med värdegrund, livskunskap/sex och samlevnads undervisning.

Vid en föreläsning tar våra föreläsare upp bland annat:

  • Normer och dess konsekvenser
  • Information om RFSL
  • Hbtqi i svensk lagstiftning
  • Könsöverskridande identitet och/eller uttryck
  • Definition av sexuell läggning

Ett pass är som oftast 120 minuter eller längre, men kan anpassas efter önskemål. Vi genomför även hel och halvdagar.

Skicka din funderingar och förfrågan om föreläsningar och utbildning till: info@vasternorrland.rfsl.se


Utbildningar/Föreläsningar för vuxna

Sedan 2008 genomför föreningen föreläsningar och utbildningar för yrkessamma. Passen anpassas efter önskemål och behov på arbetsplatsen.
Våra utbildningar är från 120 minuter till heldagar.

Våra utbildningspass anpassas efter era önskemål och kan beröra grundläggande bas-föreläsningar som tar upp sexuell läggning, könsidentitet/uttryck är samt normer och dess påverkan. Men även fördjupningsutbildningar inom exempelvis identiteter och uttryck.

Under vintern 2013/14 genomfördes en utbildningsserie inom Landstinget Västernorrland, där olika verksamheter deltog. Mer än 93% av deltagarna har svarat att de rekommenderar denna utbildning till andra.

Skicka din funderingar och förfrågan om föreläsningar och utbildning till: info@vasternorrland.rfsl.se


HBTQ+ certifiering

RFSL genomför certifieringar i hela landet. Det är RFSL Förbundet som håller i denna centralt framtagna certifiering.
Information och offerter kring certifiering fås från Förbundet.
Länk: Mer om hbtq-certifiering