Kort om RFSL Västernorrland

About UsRFSL

Kort om RFSL Västernorrland
RFSL Västernorrland grundades 1971 och är en fristående ideell avdelning under RFSL (Riksförbundet För Homosexuellas, Bisexuellas, Transpersoners och Queeras Rättigheter). Föreningen som rymmer ca 200 medlemmar som bor runt om i vårt upptagningsområde. Vi arbetar för Homosexuella, Bisexuella, Transpersoner och personer med Queera identiteter och uttryck i samhället, samt med sexualupplysning. Detta gör vi på inom ett flertal områden.

 • Den sociala mötesplatsen
  Att arrangera olika mötesplatser för hbtq-personer har varit något som funnits med sedan starten 1971. Dessa mötesplatser kan se ut på olika sätt, exempelvis vår föreningslokal i Sundsvall där medlemmarna hjälps åt att bedriva ett litet café varje onsdag (utom månaderna juli och augusti). Förutom i föreningslokalen arrangerar föreningen andra events så som Sundsvall och Ånge Pride.
 • Politisk påverkan
  Förenings medlemmar och förtroendevalda (styrelsen) arbetar efter tid och möjlighet att påverka länets politiker att lyfta hbtq-frågor och applicera ett hbtq-perspektiv på de beslut som tas. I samband med valår har vi arrangerat olika politiska hearings. För att se hur de olika partierna planerar att inkludera hbtq-frågor för kommande valperiod.
 • Sexuell hälsa
  RFSL har sedan mitten av 1980-talet var en drivande aktör inom hiv-prevention i landet. Detta arbete har sett olika ut genom tiden, där vi tillsammans med andra aktörer och på uppdrag av både Landstinget och Socialstyrelsen genomfört olika insatser. De senaste 10 åren har vi tillsammans med RFSU och RFSL Ungdom drivit kampanjen och metodmaterialet Colour of Love. Vi bedriver främst vårt hiv och STI-preventiva arbete i vår föreningslokal och vid Pub- och Club Alexis. Men även vid Pride och andra events runt om i samhället. I föreningslokalen har vi en uppsjö av informationsmaterial i ämnet och även gratis kondomer och glidmedel som det står allmänheten fritt att begagna sig av.

 • Utbildning och föreläsning
  Sedan 2008 genomför föreningen både föreläsningar och utbildningar i olika omfattning. Det kan vara kortare informationstillfällen till heldagar där vi kan anpassa innehållet utifrån den verksamhet som vi träffar. Vi finns som en resurs i samhället, där vårt mål är bland annat att öka kunskapen om hbtq så att det leder till ett mer inkluderande bemötande. Läs mer…

 • Stödverksamhet
  Vi bedriver även ett identitetsstärkande arbetet. Vi finns för dig som vill veta mer om hbtq, ställa dina funderingar och frågor till någon som själv varit i din situation. Det kan vara allt ifrån hur en vet vilken sexualitet en har eller vad som är skillnaden mellan de olika trans-begreppen. Alla är välkomna att höra av sig med frågor som rör både stort och smått.
  För asylsökande hbtq-personer kan vi erbjuda olika stöd och råd i deras asylärende, via vår verksamhet Newcomers.