Testning för hiv och könssjukdomar

HälsaRFSL

Det är viktigt att känna till om man bär på hiv eller någon annan könssjukdom. När man vet det kan man få behandling. På läkarmottagningen för hud-och könssjukdomar vid Länssjukhuset kan du vända dig till för att testa dig för olika könssjukdomar.

Var kan jag testa mig för hiv och könssjukdomar?
Yngre personer kan testa sig på ungdomsmottagningar. Den övre åldersgränsen på ungdomsmottagningarna i Västernorrland är 23 år.

I Västernorrland finns det olika platser som du kan testa dig på. Vid länssjukhuset i Sundsvall hittar du Hud och Könsmottagningen. Man kan även vända sig till sin vanliga hälsocentral för att testa sig. I Stockholm och Göteborg finns specialmottagningar för män som har sex med män. I Stockholm finns även en gynekologisk mottagning för kvinnor som har sex med kvinnor och för transpersoner.

Du kan även beställa hem test för klamydia och gonorré, så kallat hemtest via Mina Vårdkontakter via regionen. Du kan även köpa dessa på Apoteket.

Testning för hiv
Det finns två huvudtyper av hivtest, traditionellt blodprov och snabbtest. Ett traditionellt hivtest kan ge ett säkert svar sex veckor efter det misstänkta överföringstillfället och ett snabbtest kan ge ett säkert svar efter åtta veckor. Men du kan självklart testa dig även tidigare och oftast kan man få ett korrekt svar redan inom ett par veckor från när du misstänker att du kan ha fått hiv.

Vissa mottagningar nekar personer som vill ta ett hivtest med motiveringen att det inte behövs eller att det blir för dyrt för dem. I dessa fall går de emot Socialstyrelsens riktlinjer om att hivtestning ska erbjudas generöst, och begår ett fel. De får dessutom ersättning för de hivtester som tas från Smittskyddsenheten i sin region, så det kostar dem inga pengar.

Traditionellt test
Den vanligaste typen av hivtest tas genom blodprov i armvecket på en hälsocentral eller annan mottagning eller klinik inom vården. Blodet skickas sedan på analys och man brukar kunna få svar efter 2-4 dagar. En fördel med att testa sig inom vården är att man kan få kontakt med en sköterska eller kurator att prata med om man vill det. Om man får ett positivt test slussas man automatiskt vidare till en läkare som man får besöka regelbundet för uppföljning och behandling.

Snabbtest
Snabbtest är fortfarande relativt nytt i Sverige och finns inte på så många ställen inom den allmänna vården än. Ett snabbtest tas genom att man sticker i fingret och testar några droppar blod. Svaret kommer efter ca 15 minuter. När man gör snabbtest inom vården blir man precis som vid traditionella test automatiskt skickad vidare till en läkare, om man får ett positivt test. Regionen i Västernorrland erbjuder ännu inte snabbtest.

Vissa RFSL-avdelningar har de senaste åren börjat erbjuda snabbtest i sina lokaler, men det är långt ifrån alla som har möjligheten att erbjuda detta.

Om man får ett positivt snabbtest för hiv är det vanligt att det tas ett traditionellt test för att bekräfta snabbtestet.

Test för andra könssjukdomar (och sexuellt överförbara infektioner)

Olika typer av test och testmetoder används för olika infektioner/könssjukdomar. En läkare kan genom att undersöka dig se symptomer och därmed komma fram till en infektion, exempelvis kondylom.
Andra könssjukdomar testas med urinprov. Där du får du kissa i en kopp eller ett provrör. Det finns också test där en läkare eller sjuksköterska tar ett prov med hjälp av en topsliknande pinne eller liten borste från halsen, slidan, livmodertappen, urinröret och/eller analen beroende på var du har symptom eller hur du har haft sex. Det finns även vissa test som tas genom blodprov från armvecket eller fingertoppen.

Viktigt för dig som vill ta ett test att du berättar på vilka sätt som du haft sex. Detta för att vissa av de olika infektionerna är lokala, det vill säga att de kan sitta i könet, analen eller i halsen. Om du till exempel gett oralsex och därmed fått en infektion där, så syns den inte vid ett urinprov.  Proverna tas på olika sätt beroende på vilken kropp du har. Urinprov och tops är två vanliga provmetoder. Då inte alla mottagningar har god kunskap om dessa infektioner är det viktigt att du är så transparent som möjligt och berättar vilka prover du vill ta. I Region Västernorrland finns det behandlingslinjer (instruktioner) för hur prover skall tas.

Om du tar ett blodprov för att testa hiv kan du be personalen att också testa syfilis i samma prov. Är du en man som har sex med andra män är detta att rekommendera.

De flesta test får du inte svar på direkt. De måste först skickas till ett laboratorium för analys men du brukar kunna få svar inom en till ett par veckor. I vissa fall får du bara svar om du testat positivt. Du kan dock alltid höra av dig till den mottagning där du testat dig och be att få reda på svaret.

För dig som är under 23 år, är välkommen att vända dig till Ungdomsmottagningen.
För dig som är över 22 år, är välkommen att vända dit till din Hälsocentral eller Hud och Kön på Länssjukhuset i Sundsvall.