Ungdomscafé

VerksamhetRFSL

Hbtq-café på Unga Magasinet

Förutom RFSL’s onsdagscafé så finns även ungdomscafé på Unga Magasinet varje måndag. 
https://ungamagasinet.se/att-gora-hos-oss/hbtq-cafeet/

2016 startade RFSL Sundsvall ett projektet hbtq-café på Unga Magasinet. Det syftade till att skapa café och mötesplats för hbtq-ungdomar mellan 16 och 25 år. Verksamheten bedrevs i Unga Magasinets lokaler på måndagar och lördagar. Projektet var ett samarbete mellan RFSL, Unga Magasinet och Sundsvalls kommun.
Numera är det Sundsvalls kommun som bedriver detta i egen regi.