Styrelse

KontaktRFSL

RFSL Sundsvalls styrelse valdes vid årsmötet lördag den 25 februari 2023.
Styrelsen har som uppdrag att administrera föreningen utifrån den verksamhetsplan och budget som årsmötet beslutade om. Representera och fungera som föreningens ansikte utåt. Med andra ord betyder det att styrelsen inte har någon skyldighet att arrangera olika evenemang av olika de slag. Det är vi som förening, medlemmarna, som tillsammans skall hjälpas åt att genomföra de aktiviteter som beslutats om i verksamhetsplanen vid årsmötet.

Styrelsen – verksamhetsåret 2023/2024

Ordförande
Maria Edin
E-post maria@vasternorrland.rfsl.se

Vice ordförande
Torbjörn Karlsson
E-post torbjorn@vasternorrland.rfsl.se

Ledamot
Mattias Thuresson

Ledamot
Åsa Eliasson

Ledamot
Joseph Popa

Suppleant
Kevin Poppen