Styrelse

KontaktRFSL

RFSL Sundsvalls styrelse valdes vid årsmötet lördag den 20 februari 2016.
Styrelsen har som uppdrag att administrera föreningen utifrån den verksamhetsplan och budget som årsmötet beslutade om. Representera och fungera som föreningens ansikte utåt. Med andra ord betyder det att styrelsen inte har någon skyldighet att arrangera olika evenemang av olika de slag. Det är vi som förening, medlemmarna, som tillsammans skall hjälpas åt att genomföra de aktiviteter som beslutats om i verksamhetsplanen vid årsmötet.

Styrelsen – verksamhetsåret 2016/2017

Ordförande
Torbjörn Karlsson
E-post torbjorn@sundsvall.rfsl.se
Telefon 073-593 13 15

Vice ordförande
Robert Bylund
E-post robert@sundsvall.rfsl.se
Telefon 070-607 61 12

Ledamot
Maria Edin
E-post maria@sundsvall.rfsl.se

Ledamot
Renée Christiansen

Ledamot
Sara Carlzén

Suppleant
Anders Styf

Suppleant
Linn Fjälmo Westin

Suppleant
Petter Stjernstedt