Mittlärande 2018

UtbildningRFSL

RFSL medverka vid årets upplaga av Mittlärande, 20 & 21 februari

Det är mellannorrlands största konferens inom lärande och genomförs nu femte året. Sedan starten 2014 ökar antalet besökare, talare och utställare för varje år. Mittlärande riktar sig till förskollärare, lärare, fritidspedagoger, övriga pedagoger inom förskola och skola, skolledare och personal som arbetar med övergripande förvaltningsfrågor. Men även du som arbetar inom andra områden och har ett stort intresse för skola och skolutveckling är välkommen.

Detta visar på den efterfrågan som idag finns bland pedagoger, skolledare och andra inom förskola och skola, av att få möjlighet att mötas kring de viktiga frågorna som rör skolutveckling.

Tisdag den 20 februari mellan 09:00-09:45 genomför vi tillsammans med Åsa Nordlander, lärare på Sundsvalls Gymnasium, ett pass med rubriken ”Inkluderas alla?”
Passat är inriktat på hur hon och sin kollega arbetar med sex och samlevnadsundervisningen. Om hur undervisningen har ändrats de sista 10 åren, från ren reproduktivt fakta till mycket mer. RFSL har under åren varit med och bidragit på olika sätt till denna förändring. Möjliggjort att Åsa kunnat bygga på sin kunskapsbank genom att gå utbildning som Colour of Love-informatör.

Här finns en samling av länkar kopplat till ämnet

MATERIAL

Sex i skolan – stödmaterial
http://www.rfsu.se/Bildbank/Dokument/Metod-Handledning/Sex_i_skolan_stodmaterial.pdf?epslanguage=sv

Samhällskroppen
http://www.rfsu.se/Bildbank/Dokument/Metod-Handledning/Samhallskroppen-kunskapsmaterial-final.pdf?epslanguage=sv

Kondomboken 2.0
http://www.rfsu.se/Bildbank/Dokument/Metod-Handledning/Kondomboken_v2_lowres.pdf?epslanguage=sv

Sexualundervisning på lättare svenska
http://www.rfsu.se/Bildbank/Dokument/Metod-Handledning/L%C3%A4ttare%20svenska/lektionsunderlag2015web.pdf

Bryt – Metodmaterial om normer (pdf-format) 2 MB

Hör hemma (pdf-format) 1,2 MB

SIDOR

RFSU
http://www.rfsu.se/sv/Sexualundervisning/RFSU-material/

RFSL Ungdom
http://rfslungdom.se/produkt/bryt/

Sexualundervisning på lättare svenska
http://www.rfsu.se/sv/Sexualundervisning/Sexualundervisning-pa-lattare-svenska/

Skolverket – sex och samlevnad
https://www.skolverket.se/skolutveckling/vardegrund/sex-och-samlevnad

Skolverket – sex och samlevnad i undervisningen
https://www.skolverket.se/skolutveckling/vardegrund/sex-och-samlevnad/sex-och-samlevnad-i-undervisningen-1.250453