Kontakt

RFSL

E-post
info@vasternorrland.rfsl.se

Telefon
Föreningslokalen, ofta obemannad telefon, 0732-300 147
Ordförande: Torbjörn Karlsson, torbjorn@vasternorrland.rfsl.se
Personal: Morgan Grafström, morgan@vasternorrland.rfsl.se

Post- och besöksadress
RFSL Västernorrland
Köpmangatan 18
Sundsvall

Entrén till lokalen är på hörnet av Köpmangatan och Bankgatan.

Föreningslokalen är ofta obemannad. Vänligen se kalendarium när vi har öppet: https://www.facebook.com/pg/rfsl.vasternorrland/events/
Då föreningen till största delen bedrivs av ideella volontärer är det bäst att boka tid via e-post. Detta för att vara säker på att du kan träffa rätt person med rätt kunskap som ditt ärende handlar om.