Styrdokument

Om ossRFSL

Här hittar du de olika styrdokument som vi arbetar utifrån. Det är bland annat föreningens stadgar och policydokument. 

Stadgar RFSL Sundsvall antagna 28 februari 2015.pdf